สมัครงานกับโตโยต้ากาญจนบุรี

02_0Q3A7788 สมัครงานกับโตโยต้ากาญจนบุรี

มาร่วมเป็นครอบครัวโตโยต้ากาญจนบุรี

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครงาน สามารถกรอกรายละเอียดที่ด้านล่างนี้ และสำหรับสวัสดิการพื้นฐานที่ท่านจะได้รับ ประกันสังคม ,ชุดพนักงาน,ประกันกลุ่ม,ส่วนลดการใช้งานในศูนย์บริการ มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 034-540-789

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านหลักสูตร รด. หรือผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• ปริญญาตรีทุกสาขา
• สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
• มีทักษะในด้านการสื่อสาร เจรจา ต่อรอง
• ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

_3 สมัครงานกับโตโยต้ากาญจนบุรี

สมัครงานออนไลน์กับโตโยต้ากาญจนบุรี  คลิก >>

คุณสมบัติ

•เพศชาย
•อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิ ปวช. และ ปวส. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
•ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

_3 สมัครงานกับโตโยต้ากาญจนบุรี

สมัครงานออนไลน์กับโตโยต้ากาญจนบุรี  คลิก >>

คุณสมบัติ

•เพศชาย
•อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิ ปวช.ขึ้นไปสาขา ช่างยนต์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

_3 สมัครงานกับโตโยต้ากาญจนบุรี

สมัครงานออนไลน์กับโตโยต้ากาญจนบุรี  คลิก >>

คุณสมบัติ

•เพศชาย
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความกระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

_3 สมัครงานกับโตโยต้ากาญจนบุรี

สมัครงานออนไลน์กับโตโยต้ากาญจนบุรี  คลิก >>

คุณสมบัติ

•เพศชาย
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความกระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

_3 สมัครงานกับโตโยต้ากาญจนบุรี

สมัครงานออนไลน์กับโตโยต้ากาญจนบุรี  คลิก >>

คุณสมบัติ

•เพศชาย
•อายุไม่เกิน 45 ปี
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความกระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

_3 สมัครงานกับโตโยต้ากาญจนบุรี

สมัครงานออนไลน์กับโตโยต้ากาญจนบุรี  คลิก >>

คุณสมบัติ

• เพศหญิง
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

_3 สมัครงานกับโตโยต้ากาญจนบุรี

สมัครงานออนไลน์กับโตโยต้ากาญจนบุรี  คลิก >>

ครอบครัวโตโยต้ากาญจนบุรี