ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

-ออกรถ-800x577 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู
December 7, 2019
Posted by: TOYOTA KAN Editor

ฤกษ์ออกรถ 2563 มาถึงปีใหม่แล้วก็ต้องมีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มในชีวิตของแต่ละคน รวมถึงกระทั่งการออกรถคันใหม่พร้อมกับฤกษ์ออกรถ 2563 เสริมความสิรมงคลสำหรับคนใช้รถ วันนี้โตโยต้ากาญจนบุรี นำฤกษ์ออกรถปี 2563 มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ

เริ่มต้นปีใหม่ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ด้วยฤกษ์ออกรถ 2563 ทาง Khaorot ได้นำฤกษ์ออกรถ 2563 มาบอกต่อให้ทราบ ซึ่งฤกษ์ดังกล่าว เป็นฤกษ์ดีประจำเดือนทั้งปี 2563 วันธงชัยที่ใช้ได้ในทุกเรื่อง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลสำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้าน เริ่มต้นทำกิจการ ซึ่งเป็นฤกษ์จากตำราพรหมชาติ

ฤกษ์ดีประจำวันเกิด และวันกาลกิณีที่ห้ามออกรถ

ผู้เกิดวันอาทิตย์ ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์ พฤหัส เสาร์ อาทิตย์  ห้ามออกรถ วันศุกร์และวันอังคาร

ผู้เกิดวันจันทร์ ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์ ศุกร์ วันเสาร์ ห้ามออกรถ วันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี

ผู้เกิดวันอังคาร ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันศุกร์ วันอังคาร พฤหัส เสาร์ ห้ามออกรถ วันจันทร์และวันอาทิตย์

ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์และศุกร์ ห้ามออกรถ วันอังคารและพุธ (กลางคืน)

ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์และศุกร์ ห้ามออกรถ วันพฤหัสบดีและวันพุธกลางวัน

ผู้เกิดวันพฤหัสบดี ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์และศุกร์ ห้ามออกรถ วันเสาร์ วันอื่น ๆ พอใช้

ผู้เกิดวันศุกร์ ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์และศุกร์ กลาง ๆ คือวันอังคาร และวันอาทิตย์ ห้ามออกรถวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ วันอื่น ๆ พอใช้

ผู้เกิดวันเสาร์ ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์ ห้ามออกรถวันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์ วันอื่น ๆ พอใช้

*หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00-18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00-06.00 น

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนมกราคม

01-1 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันพุธที่ 1 มกราคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563
 • วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
 • วันอาทิตย์ 19 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

02-1 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนมีนาคม

03-1 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
 • วันเศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
 • วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนเมษายน

04-1 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
 • วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
 • วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม

05-1 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
 • วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน

06-1 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
 • วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม

07-2 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม

08-2 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
 • วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนกันยายน

09-2 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
 • วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
 • วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนตุลาคม

10-2 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
 • วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน

11-1 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563 ประจำเดือนธันวาคม

12-1 ฤกษ์ออกรถ 2563 เพิ่มความมงคล ต้อนรับปีหนู

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

สำหรับฤกษ์ออกรถ 2563 เป็นความเชื่อส่วนบุคในการเสริมสิริมงคลกับการออกรถใหม่ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่บนท้องถนน หวังว่าทุกท่านจะประสบแต่โชคลาภกับการออกรถใหม่ในปีใหม่นี้ด้วย

cr: khaorot.com

เรื่องรอบรู้เรื่องรถ : มาใหม่