40 ปี โตโยต้ากาญจน์

40-Y-cover-บทความ-800x577 40 ปี โตโยต้ากาญจน์
September 26, 2018
Posted by: TOYOTA KAN Editor

ฉลอง “40 ปี โตโยต้ากาญจน์ ลุ้นโชคทุกสัปดาห์ ลั้นลาเจแปน”
จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 28 ธ.ค. นี้ !!

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้ไป ญี่ปุ่นกับโตโยต้ากาญจนบุรี คนแรก
“คุณวินัย เซี่ยงเห็น”
 40 ปี โตโยต้ากาญจน์

ผู้โชคดีได้ไป ญี่ปุ่นกับโตโยต้ากาญจนบุรี ครั้งที่ 2
ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับ “คุณวสันต์ เสือน้อย”
-รอบ-2_1 40 ปี โตโยต้ากาญจน์

ผู้โชคดีได้ไป ญี่ปุ่นกับโตโยต้ากาญจนบุรี ครั้งที่ 3
ประจำวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับ “คุณพิทูรย์ ปรางแก้ว”
-รอบ-3-1 40 ปี โตโยต้ากาญจน์

ผู้โชคดีได้ไป ญี่ปุ่นกับโตโยต้ากาญจนบุรี ครั้งที่ 4
ประจำวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับ “คุณอมรรัตน์ ใคร่ครวญ”

44100006_1089687597868899_1032444120016093184_n 40 ปี โตโยต้ากาญจน์

ผู้โชคดีได้ไป ญี่ปุ่นกับโตโยต้ากาญจนบุรี ครั้งที่ 5
ประจำวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับ “คุณวราเศรษฐ์ เจนกสิสาน”
44705198_1094885517349107_3101935031686266880_n 40 ปี โตโยต้ากาญจน์

ผู้โชคดีได้ไป ญี่ปุ่นกับโตโยต้ากาญจนบุรี ครั้งที่ 6
ประจำวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับ “คุณเล็ก พิทักษ์อภิฌา”

-คนที่6 40 ปี โตโยต้ากาญจน์

 

ผู้โชคดีได้ไป ญี่ปุ่นกับโตโยต้ากาญจนบุรี ครั้งที่ 7
ประจำวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับ “คุณสวิง ยอดเพชร”

-รอบ-7-มีโลโก้ 40 ปี โตโยต้ากาญจน์

ผู้โชคดีได้ไป ญี่ปุ่นกับโตโยต้ากาญจนบุรี ครั้งที่ 8
ประจำวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับ “คุณพยัคฆ์ นครินทร์”

-8มีโลโก้ 40 ปี โตโยต้ากาญจน์

ผู้โชคดีได้ไป ญี่ปุ่นกับโตโยต้ากาญจนบุรี ครั้งที่ 9
ประจำวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับ “คุณประพันธ์ แก้วหนองโพธิ์”

-9 40 ปี โตโยต้ากาญจน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับรางวัล

1)  ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลคือ ผู้ที่ทำการจองรถ Toyota ทุกรุ่นกับโตโยต้ากาญจนบุรี ในช่วงของวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง28 ธันวาคม 2561 และออกรถ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ยกเว้น การขายรถหน่วยงานราชการ/ มูลนิธิ

2) ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นผู้จดทะเบียน รถยนต์ตามข้อกำหนด ของข้อที่ 1

3) รางวัลที่ได้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

4) ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น รางวัลคือตั๋วเครื่องบินไปกลับที่พักอาหารทุกมื้อพร้อมแพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2ท่าน มูลค่ารางวัลละ 80,000บาท ซึ่ง 1 จาก 2 ท่าน จะต้องเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล หรือ เป็น สามี/ภรรยา/บุตร หรือบิดา/มารดา ของผู้โชคดี เท่านั้น

5) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 15 รางวัล 30 ที่นั่ง ต้องเดินทางพร้อมกันเป็นหมู่คณะ กำหนดเดินทางในช่วงของเดือนมีนาคม 2562 โดยไม่สามารถแยกเดินทางหรือเปลี่ยน ขอเลื่อนเวลาเดินทางได้  หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ตามเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลที่ได้รับ

6) ในกรณีที่ผู้โชคดีนำสัมภาระขึ้นเครื่องบินเกินอัตราที่กำหนด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองรวมถึงต้องชำระภาษีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ซื้อและนำสินค้าที่ถูกเรียกเก็บภาษีเข้าประเทศ

7) คณะกรรมการจะทำการจับสลากรางวัลผู้โชคดี ณ.บริษัทโตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด สำนักงานใหญ่ ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์สัปดาห์ 1 รางวัล โดยเริ่มจับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 21กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 15 สัปดาห์ โดยจับรางวัล ครั้งที่ 15 เป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และจะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในแต่ละสัปดาห์ผ่านเว็บไซต์ และแฟนเพจของโตโยต้ากาญจนบุรี

8) ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 5 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของรางวัล

9) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อยืนยันรับมอบรางวัลที่แผนกการตลาด บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด สำนักงานใหญ่ ภายใน 30 วันหลังจากผู้โชคดีได้รับ รางวัล ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ในวันทำการเท่านั้น โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารการจองเพื่อรับของรางวัล สำหรับลูกค้าที่ถอนการจองภายหลัง หรือไม่สามารถออกรถได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลทั้งหมดที่กล่าวมา

10) ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด

11) พนักงานของบริษัทโตโยต้ากาญจนบุรีและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

12) ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทโตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดนำภาพข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆของผู้ได้รับรางวัลไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทผ่านสื่อต่างๆ

คุณสามารถติดตามข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถได้แบบฟรีๆ ที่
Line@ Click > > line-logo-1x1 40 ปี โตโยต้ากาญจน์ @toyotakan1995 

เพื่อน ๆ สามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นดีดีจากโตโยต้ากาญจนบุรี รวมถึงสาระดี ๆ เกี่ยวกับการดูแลรถและขับขี่รถอย่างปลอดภัย ได้ที่ โตโยต้ากาญจนบุรี นะคะ

เรื่องรอบรู้เรื่องรถ : มาใหม่