เฉพาะสมาชิก VIP Beyond Card

*เงื่อนไข

  • รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าที่พัก (XFloat Cabin และ XFloat LuXe Cabin)
  • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ที่อยู่ : 138 หมู่ 4 ต.หนองหญ้า อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 71000
เบอร์โทร : 034 552 124  

รีวิว “X2” River Kwai Resort คลิก >>