เฉพาะสมาชิก VIP Beyond Card

*เงื่อนไข

  • รับส่วนลดค่าอาหารและของหวาน 15%
  • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ที่อยู่: บ้าน-ตัว-กลม ถนน สองแคว ตำบล บ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 71000
เบอร์โทร : 088-588-8740   เวลาทำการ : 10:00 – 21:00 น.

รีวิวร้าน ““บ้าน-ตัว-กลม” คลิก >>