โตโยต้ากาญจนบุรี มอบเงิน…

T04-800x577 โตโยต้ากาญจนบุรี มอบเงิน...
April 4, 2017
Posted by: TOYOTA KAN Editor

โตโยต้ากาญจนบุรี มอบเงิน สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์
จำนวนเงิน 238,000 บาท และ โทรทัศน์ 40 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง
ให้กับ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ในงาน Hilux Revo โชว์ถึงถิ่ง ที่ด่านมะขามเตี้ย โตโยต้ากาญจนบุรีได้มอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ให้กับ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เป็นจำนวนเงิน 238,000 บาท และ โทรทัศน์ 40 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง
โดยมี นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เป็นผู้รับมอบ…

#โตโยต้ากาญจนบุรี

T01-1024x684 โตโยต้ากาญจนบุรี มอบเงิน...

T03-1024x684 โตโยต้ากาญจนบุรี มอบเงิน...

T02-1024x684 โตโยต้ากาญจนบุรี มอบเงิน...

ข่าวใหม่ : จากโตโยต้ากาญจนบุรี