โตโยต้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร

img_1504
January 9, 2017
Posted by: TOYOTA KAN Editor

โตโยต้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลังแบบโตโยต้า รุ่นที่ 2 และ 3”
ขยายผลโครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

นายฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางผกามาศ บุญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ร่วมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลังแบบ โตโยต้า รุ่นที่ 2 และ 3” ซึ่งเป็นโครงการขยายผลการดำเนินงานของโครงการ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาพนมทวน จ.กาญจนบุรี

img_1373

หลังจากที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประสบความสำเร็จจากการจัดอบรม “หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลังแบบโตโยต้า รุ่นที่ 1” ไปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายโครงการผ่านการจัดอบรม โดยร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จัดอบรมหลักสูตรฯ ให้แก่ธุรกิจที่สนใจใน จ.กาญจนบุรี เพิ่มอีก 2 รุ่น (รุ่นที่ 2 และ 3 ) โดยใช้ระยะเวลาอบรมเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อธุรกิจชุมชนที่ผ่านการเข้าอบรมทั้งหมด 9 ธุรกิจ ดังนี้

 

รุ่นที่ 2

  1. บริษัท เป-ล่า วอเตอร์ บอทเทิ้ล จำกัด
  2. บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนท์ เทคโนโลยี จำกัด
  3. บริษัท ทิศศิพรเอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด
  4. บริษัท เอส บี ยูนิตี้ จำกัด
  5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวหานุภาพ

รุ่นที่ 3

  1. บริษัท พีร์มาร์เก็ตติ้ง
  2. เดอะฮับเอราวัณรีสอร์ท
  3. ศูนย์โอทอปเฉลิมพระเกียรติ กาญจนบุรี
  4. บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

การจัดอบรมนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ที่นำองค์ความรู้และประสบการณ์ของโตโยต้า อาทิ เช่น ระบบการผลิตแบบโตโยต้า เข้าไปถ่ายทอดและปรับปรุงระบบการจัดการธุรกิจของแต่ละชุมชน โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับขนาดและความพร้อมของธุรกิจชุมชนนั้นๆ ซึ่งต่อมาบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (ทั้งรูปแบบสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ) ที่ถือเป็นหนึ่งในปัญหาพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างผลกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจทุกประเภท จึงจัดการอบรมนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมคือ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่องการบริหารสินค้าคงคลังผ่านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังแบบโตโยต้า ด้วยประสบการณ์จริงจากผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้และเห็นปัญหาจากประสบการณ์จริงจนสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำระบบการจัดการสินค้าคงคลังแบบพอดีเวลามาใช้ (Just-In-Time Stock Management ) ทั้งยังปลูกฝังแนวคิดการไคเซน และการมองเห็น ตามแนวทางของโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ เพื่อสนองความต้องการลูกค้าเป็นที่หนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายผลการดำเนินงานการจัดอบรมนี้ผ่านผู้แทนจำหน่ายในจังหวัดอื่นที่มีความสนใจ ด้วยการจัดทำหลักสูตรอบรมและสื่อการสอนที่เป็นมาตรฐาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแบบมืออาชีพ เพื่อสอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะส่งความสุขให้คนไทยภายใต้สโลแกนโตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข 

ทางบริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

<< ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

 

 

ข่าวใหม่ : จากโตโยต้ากาญจนบุรี