พิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์

kan3_1-960x577 พิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์
February 14, 2016
Posted by: admin

ขอเชิญชมภาพบรรยากาศ
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีฯช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านรองอธิบดี กระทรวงอุตสาหกรรม คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย คุณผกามาศบุญทอง ผู้บริหารโตโยต้า กาญจนบุรี 1995

ให้เกียรติร่วมตัดริบบิ้นเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ.. ในวันที่ 17 ก.พ. 59

<< ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

kan3 พิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์
โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์

kan3_2 พิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าธุระกิจชุมชนพัฒน์

ข่าวใหม่ : จากโตโยต้ากาญจนบุรี